Les aan huis

SeniorWeb in Zwolle biedt de mogelijkheid cursisten die niet naar het leslokaal kunnen komen omdat zij aan huis gebonden zijn, thuis les te geven.

U kunt daarvoor telefonisch (06.123.10.621) een aanvraag indienen bij onze contactpersoon bij WijZ, waarna een docent u thuis komt bezoeken om e.e.a. door te spreken en te beslissen of men zal overgegaan tot les aan huis.

De kosten daarvoor zijn € 5,= per uur, tenzij anders wordt afgesproken.

computerlessen