Les aan huis

SeniorWeb  biedt de mogelijkheid cursisten die niet naar het leslokaal kunnen komen omdat zij aan huis gebonden zijn, thuis les te geven. Dat wordt LAH (Leren aan huis) genoemd. 

U kunt daarvoor telefonisch (06.2806.6007) een aanvraag indienen bij onze contactpersoon.

De kosten daarvoor zijn € 5,= per uur.

Zie  voor meer informatie. 

 

computerlessen